ATIKSU ARITMA
TESİSLERİ

Atıksu Arıtımında Microlife Bakteri Kültürleri

Microlife atıksu arıtma bakterileri, arıtma tesislerinin hızla devreye alınıp verimli şekilde işletilmesini sağlayacak şekilde formüle edildiler.

Microlife Atıksu Arıtma Tesisi Ürünleri ile

  • Evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinin hızlı şekilde devreye alınmasını sağlar.
  • Kullanıcının isteğine göre sıvı veya toz formları bulunur.
  • Zehirli endüstriyel atıkların arıtılmasında karşılaşılan sorunları giderir.
  • Toksik şoklar sonrası tesisin tekrar kısa sürede rejime gelmesini sağlar.
  • Flamentli bakteriler gibi istenmeyen türlere karşı etkin mücadelede kullanılır.
  • Düzenli kullanıldığında arıtma tesisinin işletme maliyetini düşürür.
atiksuaritmatesisleri2