SÜS HAVUZU
TEMİZLİĞİ

Süs Havuzlarında Biyoremediasyon

Ötrofik ve anoksik su ortamında yapılan uygulamalarda tabanda birikmiş septik çamur biyolojik oksidasyonla giderilir. Bu çamurda yuvalanan anaerobik mikroorganizmaların yaşamasına izin verilmediğinden ortamdaki H2S gazı giderilir. Ürünlerdeki mikroorganizmaların algler ve planktonlar üzerindeki etkisiyle ekosistemdeki besin zinciri düzenlenir. Uygulama yapılan göl veya gölet aerobik yaşamın oluşumuna elverişli hale getirilir.

Faydaları

  • Balık içermeyen süs havuzları ve yangın rezervuarlarındaki suyun korunmasını sağlar.
sushavuzu2